Živočišná výroba

V areálu Hodkovice chováme 1100 holštýnských dojnic.
Denně vyprodukujeme
30 000 l mléka a ročně
dodáváme více jak 10 mil. litrů mléka do mlékármy
Madeta a.s.
V chovu prasat jsme provedli repopulaci genetikou z Dánska.
Chováme 350 prasnic, ročně vyprodukujeme dostatečné
množství selat pro vlastní
výkrm a cca 1200 selat na prodej.
Na jatka ročně dodáváme více jak 10 000 prasat.