ZEPOS

Dceřiná společnost ZEPOS Radovesice obhospodařuje 2550 ha zemědělské půdy, z toho na 45 ha pěstuje chmel. Z živočišné výroby se zaměřuje na výkrm býků o počtu 750 ks.